(Giá trị HĐMB đã bao gồm 10% VAT và không bao gồm kinh phí bảo trì)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN MỚI NHẤT