• watch Đợt 1 : Đặt cọc get link 100.000.000 VNĐ/ căn hộ Condotel Tms Luxury Hotel Đà Nẵng
  • http://warm-winters.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://warm-winters.org/gallery/ Đợt 2 : 30% Giá trị HĐMB sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký đặt cọc (bao gồm 100.000.000 VNĐ tiền đặt cọc) khi KH ký HĐMB
  • Đợt 3 : 20% Giá trị HĐMB sau trong vòng 45 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2
  • Đợt 4 : 20% Giá trị HĐMB sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3
  • Đợt 5 : 25% Giá trị HĐMB + 2% kinh phí bảo trì khi nhận bàn giao nhà (Dự kiến 30/9/2018)
  • Đợt 6 : 5% Giá trị hợp đồng khi nhận thông báo về việc cấp GCN QSH Căn hộ

(Giá trị HĐMB đã bao gồm 10% VAT và không bao gồm kinh phí bảo trì)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN MỚI NHẤT